Beste Klant,

Indien u wijzigingen aan uw omgeving wil laten doorvoeren dan kunt u deze indienen door het onderstaande formulier zo compleet mogelijk in te vullen.
Onze manager servicedesk zal dan beoordelen of het een in-fee (kosten binnen uw contract gedekt zijn) of een out-fee (kosten die niet binnen uw contract gedekt zijn). Daarnaast zal worden beoordeeld of de gevraagde aanpassing technisch mogelijk is.

Na indienen van dit formulier zult u een reactie krijgen uit ons systeem dat er een ticket van is geregistreerd.
U kunt binnen 48 uur een reactie verwachten of de wijzigingen technisch mogelijk zijn en of de kosten binnen of buiten het contract vallen.
Tevens zult u dan een indicatie krijgen hoe lang het duurt voor de wijziging kan worden doorgevoerd.

Indien de kosten buiten het contract vallen zal er eerst akkoord gevraagd gaan worden aan de financieel verantwoordelijke binnen uw organisatie

  • MM slash DD slash JJJJ