Cloud

BIJ12 is een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid. Deze jonge organisatie neemt taken die in het verleden door de Rijksoverheid werden gedaan, helemaal over. Zoals het natuurbeleid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De behoefte aan een aparte uitvoeringsorganisatie komt van de provincies, die door de decentralisatie zelf steeds meer taken kreeg.

Lees de case

Eigen servers

De Goede Woning is een woningcorporatie gevestigd en actief in Zoetermeer. De organisatie heeft meer dan 6.300 sociale huurwoningen in beheer. En er zijn plannen in ontwikkeling om het aantal woningen de komende jaren fors uit te breiden.

Lees de case

Veiligheid

FirstCompany Group is actief in de gezondheidszorg. Het is een samenwerking van organisaties die zich richten op het adviseren van overheidsorganen. En het bieden van expertise en flexibel personeel op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Lees de case

Dataverbindingen

Sanitas is een dienstverlenend bedrijf op het gebied van asbest. Het bedrijf houdt zich bezig met metingen, inspecties, onderzoek en analyse. Sanitas is in 2004 opgericht en er werken ongeveer 50 werknemers.

Lees de case

Communicatie

Leadworks helpt bedrijven aan leads voor new business, brengt de markt in kaart en signaleert verkoopkansen. Voorheen werden potentiële nieuwe klanten door Leadworks met name telefonisch benaderd. Tegenwoordig is het bedrijf zeer actief met inbound marketing en het genereren van online leads. Met name de laatste pijler is de meest belangrijke.

Lees de case

All-in beheer

Schreuder Verzekert is een verzekeringskantoor dat al bestaat sinds 1915. De kracht van het bedrijf is zij niet is gebonden aan één verzekeringsmaatschappij of bank.

Lees de case