Door Lancom 26 oktober 2018

Nightmare on datastreet

“Eerste hulp bij een data meltdown”

Bij brand schakelt u normaliter de brandweer en aanverwante hulpdiensten in en laat het bluswerk over aan de daarvoor getrainde specialisten. In een later stadium komt dan ook uw brandverzekering om de hoek kijken. U weet wel; dat document met de kleine lettertjes waarvan u dacht het nooit nodig te hebben en er automatisch vanuit ging dat de opgelopen schade in al haar omvang vergoed zou worden.

Tja en dan blijkt dat die kleine lettertjes zorgen voor een bepaalde mate van vergoeding maar helaas niet alles dekken. Stel dat uw serverruimte, inclusief alle hardware in rook is opgegaan. Dat betekent in ieder geval dat u voor een periode “offline” bent en u dataverlies lijdt. Nog steeds heeft niet iedereen alles “in the cloud” ondergebracht en zwerft er nog veel data in het rond.

Uiteraard proberen allerlei datacenters en cloudproviders uw netwerkstoringen zoveel mogelijk te beperken en u van een bepaalde mate van veiligheid op dit gebied te voorzien. In hoeverre u hiertegen daadwerkelijk verzekerd bent, zal pas blijken bij een serieuze meltdown.

U dient zich daarom als bedrijf af te vragen hoelang u het zich kunt permitteren om “offline” te zijn en welke mate van dataverlies acceptabel is. Beeldt u zich eens in dat uw webshop 24 uur onbereikbaar is en dat alle gegevens van bestellingen in die periode verloren zijn. Wat betekent dit voor uw continuïteit en wat kost u dit gebrek letterlijk aan omzet.

Uw huidige situatie kan ook in de loop der tijd enorm veranderd zijn ten opzichte van uw startsituatie; denk bijvoorbeeld aan schaalgrootte en meer en andere applicaties.

De specialisten van Lancom nemen graag uw specifieke situatie met u door en zijn in staat om op basis van een grondige analyse uw “nightmare”om te zetten in gezonde nachtrust.